Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Στη σελίδα του περιοδικού Hervomde teologiese studies 69:1 (2013) έχουν αναρτηθεί τα εξής νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: