Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του BZ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 57:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Marlis Gielen, "Der 1. Petrusbrief und Kaiser Hadrian : zur Frage der zeitgeschichtlichen Einordnung des 1. Petrusbriefes", 161-183
  • Thomas Witulski, "Das Zeugnis des Papias und die Datierung der Johannesapokalypse", 184-215 
  •  Alexandra Grund, "Kritik, Unheil, erste Sammlungen : zum altorientalischen Hintergrund der israelitischen Schriftprophetie",  216-243
  •  Jan D. Döhling, "Prophetische Körper : ein exegetisch-soziologisches Plädoyer zu einer vernachlässigten Dimension der sog. 'prophetischen Zeichenhandlungen'", 244-271
  •  Stephan Lauber, "Alttestamentliche Aspekte in der Diskussion um das 'pro multis'", 272-292

Δεν υπάρχουν σχόλια: