Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 23:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • John Makujina, "The semantics of in Exodus 21:22 : reassessing the variables that determine meaning", 305-321
  • J.D. Atkins, "Reassessing the origins of deuteronomic prophecy : early Moses traditions in Deuteronomy 18:15-22", 323-341 
  • David: Mathewson, "The abused present", 343-363 
  •  A.P. Brown, "Chrysostom and Epiphanius : long hair prohibited as covering in 1 Cornthians 11:4,7", 365-376
  •  Alan S. Bandy, "Persecution and the purpose of revelation with reference to Roman jurisprudence", 377-398

Δεν υπάρχουν σχόλια: