Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

O Δαυίδ στην πολιτισμική μνήμη / David in cultural memory

Ένα ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα τον Δαυίδ, όπως διασώθηκε μέσα στην πολιτισμική μνήμη ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Θεολογική Σχολή του Pázmány Péter Catholic University στη Βουδαπέστη.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 
09:00 – 09:10 Opening Words - Ida Fröhlich (Pázmány Péter Catholic University,Piliscsaba) 
09:10 – 09:40 Daniel Bodi (Université Paris-8): King David and his wives in light of Amorite matrimonial practices
09:50 – 10:20 Előd Hodossy-Takács (Debrecen Reformed Theological University): „Let her lie in your bosom”–The topos of the elderly king in Kings 1

10:30 – 10:50 Coffee Break

10:50 – 11:20 Bob Becking (University of Utrecht): The image of David in the Prophetic Books
11:30 – 12:00 Kåre Berge (NLA University College, Bergen): The Psalms as a "site of memory" of David

12:10 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Dolores Kamrada (Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba): Tales from David
14:40 – 15:10 John Jarick (University of Oxford): Seven things that the Chronicler wants you to remember about King David

5:20 – 15:40 Coffee Break

15:40 – 16:10 Ida Fröhlich (Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba): The changing faces of David in biblical historiography
16:20 – 16:50 David Hamidovic (University of Lausanne): Messianic expectations and memories of David in the Qumran Manuscripts
17:00 – 17:30 Géza Xeravits (Sapientia College of Theology, Budapest): The image of David in late antique synagoges '

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου
09:00 – 09:30 József Zsengellér (Károli Gáspár Reformed University): The Figure of David in the Liber Antiquitatum Biblicarum
09:40 – 10:10 Sándor Fodor (Eötvös Lóránd University, Budapest): AL-NABI DAWUD (The prophet David in arabic magic)

10:20 – 10:40 Coffee Break

10:40 – 11:10 Károly Dobos (Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba): The Psalms in Jonah Rapa’s polemical work, entitled Pilpul al Zeman, Zemanim, Zemanehem
11:20 – 11:50 Ferenc Raj (Rabbi Emeritus, Congregation Beth El): King Davids’ after-life in contemporary Jewish culture and thoughts

12:00 – 13:00 Lunch


Δεν υπάρχουν σχόλια: