Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Δύο νέα βιβλία / Two new books

Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Bάνιας δύο νέα βιβλία του αγαπητού συναδέλφου επίκουρου καθηγητή στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, π. Ιωάννη Σκιαδαρέση: 

Βιβλικά Ανάλεκτα: Συναγωγή Μελετών Καινοδιαθηκικής Θεολογίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013
ISBN: 978-960-288-321-1
Περιέχει μελέτες σχετικά με επιμέρους θέματα των ευαγγελίων και των παύλειων επιστολών καθώς και της Αποκάλυψης.


Ιωάννεια Γραμματεία. Α΄ μέρος: Ιωάννεια Γραμματεία και Β΄ μέρος: Αποκάλυψη του Ιωάννη, Βάνιας Θεσσαλονίκη  2013
ISBN: 978-960-288-320-1
Αντιγράφω από το προλογικό σημείωμα του τόμου:
"Το ανά χείρας πόνημα συντάχθηκε για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος "Ερμηνεία της Ιωαννείου Γραμματείας", το οποίο διδάσκεται στο Ζ΄ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει μια γενική εισαγωγή στην Ιωάννεια γραμματεία, εκτενή αναφορά σε κεντρικές θεολογικές έννοιες του κατά Ιωάννην ευαγγελίου και ερμηνεία περικοπών, των οποίων η ανάλυση είναι άλλοτε εκτενής και απλώνεται σε ποικίλα επιστημονικά θέματα που προκύπτουν από το κείμενο και άλλοτε σύντομη. Επιπλέον, παρέχεται ανάλυση θεματικών αξόνων της Αποκάλυψης και σύντομη ερμηνεία σημαντικών σημείων της...."