Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η σχέση εικονογραφίας και βιβλικών κειμένων / The relationship between iconography and biblical texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον κείμενο των Izaak J. de Hulster και Joel M. LeMon στο οποίο οι δύο συγγραφείς συζητούν μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση εικονογραφίας και βιβλικών κειμένων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: