Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον JAAR / An article of biblical interest in the current JAAR

Στο τρέχον τεύχος του Journal of the American Academy of Religion 81:1 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jeremy Townsley, "Queer sects in patristic commentaries on Romans 1:26-27 : goddess cults, free will, and 'sex contrary to nature'", 56-79

Δεν υπάρχουν σχόλια: