Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Bibliotheque nationale Paris: ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της ΚΔ online / Bibliotheque nationale Paris: digitized NT manuscripts online

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων έχει ήδη αναρτήσει αρκετά ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης (πηγή Evangelical Textual Criticism):
 • Grec 9 (GA: 04: Codex Ephraimi Rescriptus)
 • Grec 49 (GA: 8;: ευαγγέλια, 11ος αι.)
 • Grec 81 (GA: 276. έτος 1092: ευαγγέλια)
 • Grec 83 (GA: 9, έτος 1167: ευαγγέλια)
 • Grec 102 (GA 2298: Πράξεις κι επιστολές Παύλου, 12ος αι.)
 • Grec 107 (GA: 06: Claromontanus)
 • Grec. 216 (GA 605: Πράξεις και Παύλος με υπόμνημα, 10ος αι.)
 • Grec. 277 (GA lect. 63, μεγαλογράμματο λεξιονάριο από τον 9ο αι.)
 • Grec. 289 (GA: lect. 71: χρονολογημένο λεξιονάριο,  έτος 1066)
 • Grec 375 (GA: lect. 60: χρονολογημένος λεξιονάριο, έτος 1021)
 • Suppl. Grec 686 (GA: lect 357: 10ος αι. μεγαλογράμματο λεξιονάριο, μόνο τμήμα του)
 • Suppl. Grec. 1232 (GA: lect. 1837: 8ος αι. μεγαλογράμματο, παλίμψηστο)
 • Coislin Grec 202 (GA: 015: 12 φύλλα, 6ος αι.)
 • 8409 (GA: 43, ΚΔ σε δύο τόμους [χωρίς την Αποκάλυψη], 11ος αι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: