Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ένα νέο άρθρο στο τρἐχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού ΤC 17 (2012) έχουν αναρτηθεί οι εισηγήσεις από τη συνεδρία της SBL του 2011 σχετικά με την SBLGNT καθώς και η σύγκρισή της με την NA27 και την UBSGNT4 που ετοίμασε ο Klaus Wachtel.

Michael Holmes, David Parker, Harold Attridge, and Klaus Wachtel, The SBL Greek New Testament: Papers from the 2011 SBL Panel Review Session with a comparison of SBLGNT vs. NA27/UBSGNT4 by Klaus Wachtel.

Δεν υπάρχουν σχόλια: