Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Tο τρέχον τεύχος του EC / In the current issue of EC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 3:4 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Frances Back, "Spirituelle Einsicht und geistliche Blindheit : die Stephanusvision und Test Hiob 52", 419-434
  • Carl R. Holladay, "Schweitzer's Jesus : crushed on the wheel of the world?", 435-467
  • Wilfried Eisele, "Chronos und Kairos : zum soteriologischen Verhältnis von Zeit und Ewigkeit in den Pastoralbriefen", 468-491
  • Runar M. Thorsteinsson, "By philosophy alone : reassessing Justin's Christianity and his turn from Platonism", 492-517
  • Sara Schulthess, "Die arabischen Handschriften des Neuen Testaments in der zeitgenössischen Forschung : ein Überblick", 518-539

Δεν υπάρχουν σχόλια: