Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του ZAW / In the current issue of ZAW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Joel S. Baden, "On Exodus 33,1-11", 329-340 
  • Christoph Berner, "Die eherne Schlange : zum literarischen Ursprung eines "mosaischen" Artefakts", 341-355 
  • Ernest W. Nicholson, "Once again Josiah and the priests of the high places : (II Reg 23,8a.9)", 356-368
  • Jenö Kiss, "Die letzte Konfession : Jer 20,7-18", 369-384 
  • Richard Benton, "Verbal and contextual information : the problem of overlapping meanings in the Niphal and Hitpael", 385-399 
  • Urmas Nommik, "The idea of ancient Hebrew verse", 400-408 
  • Matthew R. Schlimm, "At sin's entryway (Gen 4,7) : a reply to C.L. Crouch", 409-415 
  • Tchavdar S. Hadjiev, "The translation problems of Zephaniah 3,18 : a diachronic solution", 416-420 
  • Brent A. Strawn, "A woman at prayer (Psalm 131,2b) and arguments 'from parallelism'", 421-426

Δεν υπάρχουν σχόλια: