Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του BiblInt / In the current issue of BiblInt

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Intepretation 20:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Jonathan Yovel, "The Creation of Language and Language without Time: Metaphysics and Metapragmatics in Genesis", 205-225
  • Samantha Joo, "A Fine Balance between Hope and Despair: The Epilogue to 2 Kings (25:27-30)", 226-243
  • Johanna Stiebert, "The Peoples' Bible, Imbokodo and the King's Mother's Teaching of Proverbs 31", 244-279
  • Elaine M. Wainwright, "Images, Words and Stories: Exploring their Transformative Power in Reading Biblical Texts Ecologically", 280-304
  • Kelly R. Iverson, "Jews, Gentiles, and the Kingdom of God: The Parable of the Wicked Tenants in Narrative Perspective (Mark 12:1-12)", 305-335

Δεν υπάρχουν σχόλια: