Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Το όνομα Yoseh στους τάφους του Talpiot / The name Yoseh in the Talpiot tombs

Η ανακάλυψη των τάφων στο Talpiot κι η σύνδεσή τους με την οικογένεια του Ιησού εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Ο Eldad Keynan (Bar Ilan), επανέρχεται στο θέμα και συζητά σε ένα σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα The Bible and Interpetation το όνομα Yoseh το οποίο σύμφωνα με τη συνοπτική παράδοση ήταν ένας από τους αδελφούς του Ιησού. Ο Keynan υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με το ιδιαίτερα διαδεδομένο Yosey κι ότι ήταν ένα σπάνιο όνομα της εποχής του Ιησού. Σκοπός του είναι να καταρρίψει το γενικότερο επιχείρημα ότι τα ονόματα που απαντούν στα οστεοφυλάκια του Talpiot είναι συνηθισμένα εβραϊκά ονόματα εκείνης της εποχής κι ότι ο συνδυασμός τους στο Talpiot δε μπορεί να αποτελέσει απόδειξη ότι πρόκειται για την οικογένεια του Ιησού.

Eldad Keynan,"Yoseh/Yosey – Heavyweight Names at Talpiot

Δεν υπάρχουν σχόλια: