Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Υιός του Θεού και αυτοκρατορική ιδεολογία / Son of God and Roman Imperial ideology

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του επίκ. καθηγητή της Κ.Δ. στο Fordham University Michael Peppard με θέμα την χρήση του όρου Υιός του Θεού στο κατά Μάρκον και την πιθανή του σχέση με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική ιδεολογία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως ο όρος είναι μία έμμεση αλλά σαφής αναφορά στον αυτοκράτορα ως υιό του θεού και θεού, στον οποίο ο Μάρκος αντιδιαστέλλει τον Ιησού ως τον πραγματικό υιό του Θεού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: