Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του BAR / In the current issue of BAR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Archaeologist Review 38:5 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Győző Vörös, "Machaerus: Where Salome Danced and John the Baptist Was Beheaded" 
  • Morten Hørning Jensen, "Antipas—The Herod Jesus Knew" 
  • Avraham Faust, "Did Eilat Mazar Find David’s Palace?" 
  • Avishai Margalit, "Josephus vs. Jeremiah: The Difference Between Historian and Prophet" 
  • Hershel Shanks, "Should Israel Return the Tablets of the Law to Egypt?" 
  • April DeConick, "How the Mother God Got Spayed" 
  • Kevin McGeough, "Should Archaeology Be Used as a Source of Testable Hypotheses About the Bible?" Yosef Garfinkel, "Christopher Rollston’s Methodology of Caution" 

REVIEWS
  • Sean Freyne, "Tradition and Proclamation: A Galilean Teacher and a Diaspora Jew". Jesus, Paul and the Gospels by James D.G. Dunn 
  •  Harold Brodsky, "Assessing Biblical Atlases" The New Moody Atlas of the Bible by Barry J. Beitzel Zondervan Atlas of the Bible by Carl G. Rasmussen

Δεν υπάρχουν σχόλια: