Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Hervormde Teologiese Studies 68:1 (2012) έχουν αναρτηθεί κάποια νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Δεν υπάρχουν σχόλια: