Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / Articles of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ 83:1 (2012), το οποίο είναι ποικίλης ύλης δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Ιωάννη Μούρτζιου, "Προφητεία και λατρεία στην προαιχμαλωσιακή περίοδο", 101-132
  • Ευανθία Αδαμτζίλογλου, "Η Σοφιολογία στο οικουμενικό άνοιγμα του Δευτεροησαΐα. Διάλογος με την θεωρία του Ηρακλείτου", 133-172
  • Σωτήριος Δεσπότης, "Αίρεση και Γεωγραφία: το 'παράδειγμα' των Κολοσσών", 173-196

Δεν υπάρχουν σχόλια: