Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ορισμένα ενδιαφέροντα άρθρα / Some interesting essays

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί κατά τις τελευταίες μέρες μία σειρά από ενδιαφέροντα άρθρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: