Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Συνέδριο για τους δαίμονες / A Conference on Demonology

To Iνστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης διοργανώνει στις 23 Απριλίου 2012 συνέδριο με τον τίτλο:

"Evil Spirits, Monsters and Benevolent Protectors: Demonology in Ancient Egypt and Mesopotamia"


Σκοπός του συνεδρίου είναι να συζητηθούν τα κύρια ζητήματα που αφορούν στη μελέτη των δαιμόνων ειδικά στο χώρο της αρχαίας Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας και μέσα στο πλαίσιο των αρχαίων θρησκειών της Μεσοποταμίας. Η προέλευση, η φύση και η λειτουργία αυτών των υπερφυσικών όντων, τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί εξαιτίας της ασάφειας των πηγών. Η αρχαία Αίγυπτος και η Μεσοποταμία συνδέονται στενά μεταξύ τους ιστορικά (τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π.Χ. και μέχρι την 1η χιλιετία μ.Χ.) και γεωγραφικά. Επομένως είναι αναγκαία μία διαπολιτισμική ανάλυση των κειμενικών, εικονογραφικών και υλικών πηγών, η οποία θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να φωτίσει αυτά τα ζητήματα εντοπίζοντας ομοιότητες, αναλογίες αλλά και διαφορές στον τρόπο που κατανοούνται οι δαίμονες, παρουσιάζονται, απομακρύνονται ή εξευμενίζονται μέσα από τελετές. 
Τα εξής θέματα θα αποτελέσουν θέμα της συνάντησης:
- ορισμός των δαιμόνων σε σχέση με τους θεούς και άλλες κατηγορίες και άλλα υπερφυσικά όντα και η ορολογία που χρησιμοποιείται
- η εξήγηση και η ερμηνεία των κειμένων, αντικειμένων και παραστάσεων, όπου απαντούν οι δαίμονες
- το σώμα των δαιμόνων και τα εικονογραφικά μοντέλα παράστασης των δαιμόνων στην αρχαία Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία
- η ιστορική εξέλιξη και οι αλλαγές στον τρόπο κατανόησης και στη θέση των δαιμόνων σε διάφορες εποχές
- τέρατα και φανταστικά ζώα: αναλογίες και διαφορές στον κόσμο των δαιμόνων

Πρόγραμμα
9:00am Beate Pongratz Leisten (ISAW): Opening Remarks/Welcome
9:15am Rita Lucarelli (ISAW/Bonn University): For a Comparative Approach to Demonology in Antiquity: the Case of Ancient Egypt and Mesopotamia
9:45am R. Lucarelli/K. Szpakowska/P. Kousoulis: The Demonology Project – Overview
10:15am Kasia Szpakowska (Swansea University): The Devil is in the Details: The Demonology 2K Project

10:45am Coffee Break

11:00am Colleen Manassa (Yale University): Divine Phylogeny in the Underworld Books: Gods and Daimones
11:30am Ludwig Morenz (Bonn University)/Rita Lucarelli: Demons at Deir el Medinah: The Magical Papyrus of Mutemheb Reconsidered
12:00pm Panagiotis Kousoulis (University of the Aegean): Rebellious Identities and Demonic Diversity: msw-bdSt and the Apophian Children 12:30pm Lunch Break (Provided by ISAW)
2:00pm Karen Sonik (UCLA): Defining the Terms of Mesopotamian Demonology
2:30pm Lorenzo Verderame (University of Rome “La Sapienza”): Their Divinity is Different, their Nature is Distinct! Origin and Features of Demons in Mesopotamian Cultures
3:00pm Eckart Frahm (Yale University): A Tale of Two Lands and Two Thousand Years: The Origins of Pazuzu

3:30pm Coffee Break

3:45pm Sarah Graff (The Metropolitan Museum of Art): Humbaba’s Head: A New Interpretation
4:15pm David Frankfurter (Boston University): Amente Demons and Christian Syncretism
4:45pm Christopher A. Faraone (University of Chicago): Theriomorphic vs. Monstrous Demons in the Ancient Near East and Greece

5:15pm Coffee Break

 5:30pm Final Discussion: the Role and Meaning of Demons in Egypt and the Ancient Near East

Δεν υπάρχουν σχόλια: