Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Νόμοι κατά της πολυτέλειας στον αρχαίο κόσμο / Sumptuary laws in the ancient world

Noah Mencow, "The Origin and Failure of Roman Sumptuary Laws", Columbia Undergraduate Journal of History


(H πληροφορία προέρχεται από τον πολύ ενδιαφέροντα ιστότοπο History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: