Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του RB / In the current issue of RB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue Biblique 118:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Gideon Hadas, "Dead Sea anchorages", 161-179
  • Gershon Hepner, "The mockery of kings and prophets : the Balaam narrative contains an implied critique of Moses", 180-185
  • Dominique Charles, "Échos de Josias dans le Nouveau Testament", 186-224
  • Étienne Nodet, "Jérémie: le témoignage de Flavius Josèphe", 225-240
  • Avital: Wohlman, "Maïmonide, le Père Lagrange et Paul Ricoeur face à Genèse 3 : limites du rapport fertile entre Foi et Raison", 241-259
  • Étienne Nodet, "Les "Kittim", les Romains et Daniel", 260-268

Δεν υπάρχουν σχόλια: