Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Τheologische Rundschau / In the current issue of Theologische Rundschau

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 76:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch : 2: zur Entstehungsgeschichte", 265-295
  • Christof Landmesser, "Hermeneutische Theologie verstehen",349-360

Δεν υπάρχουν σχόλια: