Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ρόλος της συναγωγής στον Ιουδαϊσμό / The role of the synagogue in Judaism

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο, του Paul V.M. Flesher (University of Wyoming) σχετικά με το ρόλο της συναγωγής στη διαμόρφωση του Ιουδαϊσμού κατά την εποχή κυρίως μετά την καταστροφή του Ναού κι εξής. Παραθέτουμε την τελευταία παράγραφο που περιέχει τα συμπεράσματα της μελέτης:

So the synagogue as an institution helped Judaism transform itself into a non-temple religion by emphasizing the importance of the Hebrew Bible, ultimately linking it with the now-absent Temple. This transformation can certainly be observed from the mid-third century onwards, and takes on it fullest form in the mosaics of the fourth century and later. If Eric Meyers is correct in his interpretation of the Nabratein excavations, then that transformation began almost as soon as the Temple was destroyed, certainly within a generation or two.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε στον παρακάτω τίτλο:


Δεν υπάρχουν σχόλια: