Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

H σχέση συναγωγής και εκκλησίας στην πρώιμη χριστιανική γραμματεία / Synagogue-Church relations in early Christian literature

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε ένα άρθρο του Leonard V. Rutgers με θέμα τον τρόπο που παρουσιάζεται η συναγωγή στα κείμενα της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας. Για να το διαβάσετε (σε μορφή pdf) πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

"The Synagogue as Foe in Early Christian Literature"


Δεν υπάρχουν σχόλια: