Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Clark ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα την ιστοριογραφική γραμματεία της μεσοδιαθηκικής περιόδου και το ρόλο που διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Ιουδαϊσμού της περιόδου:

 
Louis Jonker (εκδ.), Historiography and identity (re)formulation in Second Temple historiographical literature, New York, NY ; London : Clark, 2010
ISBN:978-0-567-41062-7
192 σελίδες
61 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
  • Jon L. Berquist, "Identities and empire : historiographic questions for the Deuteronomistic history in the Persian period", 3-13
  • Klaas Spronk, "The book of Judges as a late construct", 15-28
  • Mark G. Brett, Mark G. "National identity as commentary and as metacommentary", 29-40
  • Mark Leuchter, "Coming to terms with Ezra's many identities in Ezra-Nehemiah", 41-63
  • Louis C. Jonker, "David's officials according to the Chronicler (1 Chronicles 23-27) : a reflection of Second Temple self-categorization?", 65-91
  • Christine Mitchell, "Otherness and historiography in Chronicles", 93-109
  • Raymond F. Person, "Identity (re)formation as the historical circumstances", 113-121
  • Armin Siedlecki, "Persian period studies have come of age", 123-131
  • Gerrie Snyman, "Identity, power, and the world of ancient (biblical) text production", 133-147
  • Jacob L. Wright, "Continuing these conversations", 149-167

Δεν υπάρχουν σχόλια: