Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

To τρέχον τεύχος του ZNW / In the current issue of ZNW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 102:2 (2011) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:

  • Chris Keith, "Memory and authenticity : Jesus tradition and what really happened", 155-177
  • Albert L. Hogeterp, "New Testament Greek as popular speech : Adolf Deissmann in retrospect ; a case study in Luke's Greek", 178-200
  • Markus Öhler, "Das ganze Haus : antike Alltagsreligiosität und die Apostelgeschichte", 201-234
  • Michael Theobald, "'Geboren aus dem Samen Davids ... ' (Röm 1,3) : Wandlungen im paulinischen Christus-Bild?", 235-260
  • Christopher M. Hays, "Resumptions of radicalism : Christian wealth ethics in the second and third centuries", 261-282
  • Gertraud Harb, "The meaning of Q 17,37 : problems, opinions and perspectives", 283-293

Δεν υπάρχουν σχόλια: