Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Το νέο τεύχος του OTE (OTSSA) / The current issue of OTE (OTSSA)

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Old Testament essays : journal of the Old Testament Society of South Africa (OTSSA) 24:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Shaul Bar, "Resurrection or miraculous cures? : the Elijah and Elisha narrative against its ancient near eastern background", 9-18
 • Alec Basson, "The path image schema as underlying structure for the metaphor "moral life is a journey" in Psalm 25", 19-29
 • Phil J. Botha, "Poetry and perlocution in Psalm 26", 30-48
 • Jacobus W. Gericke, "The epistemology of Israelite religion : introductory proposals for a descriptive approach", 49-73
 • Christo J. Lombaard, "Biblical spirituality and human rights", 74-93
 • Madipoane J. Masenya / Lehlohonolo Βookholane, "Towards an ethical reading of the Hebrew Bible in the fight against HIV and AIDS", 94-117
 • Joseph N. Mavinga, "Jeremiah's royal oracle : a contextual reading of 23:1-8 and 33:14-26 in the African leadership situation", 118-141
 • Esias E. Meyer, "Respect for animal life in the book of Leviticus : how green were the priestly authors?", 142-158
 • William R. Osborne, "A linguistic introduction to the origins and characteristics of early Mishnaic Hebrew as it relates to Biblical Hebrew", 159-172
 • Aron Pinker, "A new interpretation of Qohelet 10:10", 173-191
 • Eben Scheffler, "Pleading poverty (or identifying with the poor for selfish reasons) : on the ideology of Psalm 109", 192-207
 • Nkosinathi Sithole, "An African bible for African readers : J.G. Shembe's use of the Bible in the sermon", 208-220
 • Petrus D. Strijdom, "Reappraising the historical context of Amos", 221-254
 • Marius D. Terblanche, "Abraham (does not) know(s) us : an intertextual dialogue in the book of Isaiah", 255-283
 • Pierre Auffret, "A mon aide hâte-toi! : nouvelle étude structurelle du Psaume 70", 284-289

Δεν υπάρχουν σχόλια: