Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThBeitr / Two articles of biblical interest in the current issue of ThBeitr

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Beiträge 42:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: