Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Στο τρέχον τεύχος του RB / In the current issue of RB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue Biblique 118:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Paul Carbonaro, "' Que pourrait-on ajouter contre un si fieffé menteur?' : ('Contre Apion' I,320) Lysimaque et le livre d'Esther", 5-37
  • Michel Sakr, "Lecture pragmatique des sept invectives dans Mt 23,13-36",
  • 38-50
  • Jean C. Moreau, "Maranatha", 51-75
  • Preston T. Massey, "Is there a case for elite Roman 'new women' causing division at Corinth?", 76-93
  • Claude Tassin, "Au commencement était 'la maison' : regard sociothéologique sur les origines de la mission chrétienne", 94-108
  • Asher Ovadiah, "Elijah's cave on Mt. Carmel : context and function", 109-115
  • Étienne Nodet, "Oeuvre achevée le VI jour ou le VII? : (Gn 2,2)", 116-122
  • Étienne Nodet, "Rabbi", 123-129
  • Anthony Dupont, "Augustine's exegesis of Lk. 18,1-7 : a pastoral approach to a doctrinal issue?", 130-134

Δεν υπάρχουν σχόλια: