Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Οι περίφημες μολύβδινες πινακίδες / The (in)famous lead codices

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα εξαιρετικό κείμενο σχετικά με την πρόσφατη "ανακάλυψη" των μολύβδινων κωδίκων που θεωρήθηκαν ως τα αρχαιότερα χριστιανικά κείμενα και τα οποία όμως αποδεικνύεται ότι είναι πλαστά.

Για να διαβάσετε το κείμενο του Thomas S. Verenna, πατήστε επάνω στον τίτλο:

Artifacts and the Media: Lead Codices and the Public Portrayal of History

[Α.Τ.: εκτός από την ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση στο άρθρο υπογραμμίζονται δύο ενδιαφέροντα σημεία: πρώτον, ο αρνητικός ρόλος των ΜΜΕ, τα οποία συχνά για λόγους εντυπωσιασμού και χωρίς να λάβουν υπόψη τις εκτιμήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας προβάλλουν σε υπερβολικό βαθμό τέτοιου είδους ειδήσεις. Δεύτερον, τον ουσιαστικό ρόλο των βιβλικών ιστολογίων, οι διαχειριστές των οποίων (π.χ. o J. Davila, D. Meadows κ.ά.) επεσήμαναν τα διάφορα προβλήματα μέσα από έναν ουσιαστικό ακαδημαϊκό διάλογο.]

Δεν υπάρχουν σχόλια: