Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Στο τρέχον τεύχος του CBQ / In the current issue of CBQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 73:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Jeffrey Stackert, "The Sabbath of the land in the holiness legislation : combining priestly and non-priestly perspectives", 239-250
  • Serge Frolov, "'Certain men' in Judges and Samuel : a rejoinder to Mark Leuchter", 251-264
  • Matthew S. Rindge, "Mortality and enjoyment : the interplay of death and possessions in Qoheleth", 265-280
  • Micah D. Kiel, "Tobit's theological blindness", 281-298
  • Andrew R. Angel, "'Crucifixus vincens' : the 'son of God' as divine warrior in Matthew", 299-317
  • William O.: Walker, "Apollos and Timothy as the unnamed 'brothers' in 2 Corinthians 8:18-24", 318-338

Δεν υπάρχουν σχόλια: