Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Η ερμηνεία της Γένεσης μετά τον Gunkel / Genesis interpretation after Gunkel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο του Ronald Hendel (University of California, Berkeley) σχετικά με τις ερμηνευτικές τάσεις που επικράτησαν στην εξήγηση του βιβλίου της Γενέσεως μετά τον Gunkel. O συγγραφέας παρατηρεί ότι η σύγχρονη ερμηνεία της Γενέσεως απομακρύνθηκε από την πολυεπίπεδη ανάγνωσή της και παρουσιάζει όλο και περισσότερο έντονες τάσης εξειδίκευσης. Ο Hendel ασκεί κριτική σε αυτή τη μονοδιάστατη προσέγγιση και προτείνει ένα μεθοδολογικό πλουραλισμό, όπου οι διάφορες ερμηνευτικές μέθοδοι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: