Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Παπυρολογία και Καινή Διαθήκη / Papyrology and the New Testament

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Harrassowitz ο τόμος με τα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου αφιερωμένου στην προσφορά της παπυρολογίας στη μελέτη των κειμένων της Καινής Διαθήκης και της αρχαίας Εκκλησίας:

Peter Arzt-Grabner / Christina M. Kreinecker (εκδ.), Light from the East : papyrologische Kommentare zum Neuen Testament ; Akten des internationalen Symposions vom 3.-4. Dezember 2009 am Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte der Universität Salzburg, Wiesbaden : Harrassowitz 2010
ISBN-13: 978-3447062916
237 σελίδες
48 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
 • Peter Arzt, "Papyrologie und neutestamentliche Wissenschaft : einige Beispiele aus neueren Papyruseditionen", 11-26
 • Adriana Destro - Mauro Pesce, "The colour of the words : the domestic slavery in John ; from "social death" to freedom, in the household", 27-46
 • John S. Kloppenborg, "Pastoralism, papyri and the Parable of the Shepherd", 47-69
 • Joachim Hengstl, "Zum Erfahrungsprofil des Apostels Paulus aus rechtshistorischer Sicht", 71-89
 • GüntherSchwab, "Eine echtheitskritische Frage zum Stil und Inhalt von 1Thess 1,5-8", 91-113
 • Ruth E. Kritzer, "Secunda urbis praecipua et patriarchalis basilica : Paulusverehrung im stetigen Schatten?", 115-126
 • Christian J. Gruber,"The lexical constancy and changes in Heb. 7:1-3 compared to Gen. 14:17-20", 127-138
 • Franz Winter, "Die dokumentarischen Papyri Ägyptens und die LXX : einige Beobachtungen zum Text von 2Kön", 139-152
 • Giovanni B. Bazzana, "Basileia : the Q concept of kingship in light of documentary papyri", 153-168
 • Christina M. Kreinecker, "How power and province communicate : some remarks on the language of the (non-)conversation between Pilate and Jesus", 169-185
 • David G. Martinez, "Epiphany themes in Christian liturgies on papyrus", 187-217

Δεν υπάρχουν σχόλια: