Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel u. Kirche / The current issue of Bibel und Kirche

To τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 66:1 (2011) είναι αφιερωμένο στις παλαιοδιαθηκικές μορφές που απαντούν στην Καινή Διαθήκη. To άρθρο του Wengst για τη μορφή του Μωυσή στο ραββινικό Ιουδαϊσμό υπάρχει επίσης online (πατήστε τον τίτλο του άρθρου παρακάτω κι εδώ για τη συνοδευτική σε αυτό βιβλιογραφία):

  • Thomas Hieke, "Frauen und Männer in Jesu Ahnengalerie : zur Genealogie Jesu bei Matthäus und Lukas", 4-8
  • Ulrike Bechmann, "Rhetorische Figuren der Entgrenzung : Abraham, Sara und Hagar bei Paulus", 9-14
  • Ulrike Sals, "Mütterüberraschung : Rebekka und Rahel als unscheinbare Verkörperungen biblischer Themen", 15-18
  • Klaus Wengst, "Der jüdische Mose : die Gestalt des Mose im rabbinischen Judentum", 19-24
  • Walter Dietrich, "Prophet und Gesalbter : König David im Neuen Testament", 25-29
  • Frank Crüsemann, "Elija und das Neue Testament : zu einem angemessenen christlichen Umgang mit einem alttestamentlichen Propheten", 30-35
  • Christoph Dohmen, "Wofür steht Jona als Zeichen? : Jona als Verstehenshilfe für die Botschaft Jesu", 36-39
  • Gabriella Gelardini, "Melchisedeks (Opfer-)Gabe : der Priesterkönig im Alten Testament, Frühjudentum und im Neuen Testament", 40-44

Δεν υπάρχουν σχόλια: