Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current e-issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο. Για να το διαβάσετε πατήστε επάνω στον τίτλο:

Ιsrael Finkelstein, "Archaeology as a High Court in Ancient Israelite History: A Reply to Nadav Na'aman"

Δεν υπάρχουν σχόλια: