Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τη βιβλική ανθρωπολογία / A new book on biblical anthropology


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Herder ένας τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Münster το 2008. Θέμα του ήταν η βιβλική ανθρωπολογία και κυρίως ιδιαίτερες πτυχές της στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης:

Chr. Frevel (εκδ.), Biblische Anthropologie : neue Einsichten aus dem Alten Testament, Herder, Freiburg -Basel - Wien 2010
ISBN 978-3-451-02237-1
36,00 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
- Christian Frevel, "Menschenskinder!? : einige Anmerkungen zum Stand der Forschung zur alttestamentlichen Anthropologie - zugleich eine Einführung in den vorliegenden Band", 8-28
- Christian Frevel, "Die Frage nach dem Menschen : biblische Anthropologie als wissenschaftliche Aufgabe ; eine Standortbestimmung", 29-63
- Bernd Janowski, "Konstellative Anthropologie : zum Begriff der Person im Alten Testament", 64-87
- Thomas Staubli, "Konstellationen der Rechtfertigung des Menschen vor Gott", 88-133
- Maria Häusl, "Auf den Leib geschrieben : Körperbilder und -konzepte im Alten Testament", 134-163
- Ludger Schwienhorst-Schönberger, "Zwischen Agonie und Glück : kulturanthropologische Impulse und alttestamentliche Anthropologie am Beispiel Kohelets", 164-189
- Barbara Schmitz, "'Freiheit' als Thema alttestamentlicher Anthropologie", 190-215
- Michael Konkel, "Ezechiel - Prophet ohne Eigenschaften : Biographie zwischen Theologie und Anthropologie", 216-242
- Frank L. Hossfeld, "David als exemplarischer Mensch : literarische Biographie und Anthropologie am Beispiel Davids", 243-255
- Ulrich Berges, "Hören und Sehen : das anthropologische Rüstzeug für den Gottesknecht im Jesajabuch", 256-278
- Susanne Gillmayr-Bucher, "Εmotion und Kommunikation", 279-290
- Paganini, Simone: "' Krankheit' als Element der alttestamentlichen Anthropologie : Beobachtungen zur Wurzel HLH und zu Krankheits-Konstruktionen im Alten Testament", 291-299
- Franz Sedlmeier, "'Vom Mutterschoß her bin ich geworfen auf dich' (Ps 22,11) : Wert und Würde des Menschen nach Texten des Alten Testaments", 300-316
- Johannes Schnocks, "Konzeptionen der Übergänge vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben", 317-331
- Heinz J. Fabry - Sabine Hüttig - Barbara Schlenke - Francesco Zanella, "Anthropologische Texte aus Qumran und ihre Bedeutung für einen Entwurf qumranischer Anthropologie", 332-349
- Hubert Irsigler, "Zur Interdependenz von Gottes- und Menschenbildern im Kontext alttestamentllicher Anthropologien", 350-389
- Thomas Söding, "Der erste und der zweite Adam : Anthropologie und Christologie bei Paulus im Kontext biblischer Theologie", 390-424
- Erwin Dirscherl, "Gott, der Mensch und das Gebet : Bemerkungen zum Zusammenhang von Theologie und Anthropologie im christlich-jüdischen Dialog", 425-445

Δεν υπάρχουν σχόλια: