Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Αναρτήθηκε στη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) ένα ακόμη άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Bob Becking & Marjo C.A. Korpel, "To Create, to Separate or to Construct: An Alternative for a Recent Proposal as to the Interpretation of ברא in Gen 1:1– 2:4a"
Πρόσφατα η Ellen van Wolde υποστήριξε ότι το εβραϊκό ρήμα ברא στο Γεν 1 θα έπρεπε να κατανοηθεί ως "χωρίζω". Επίσης υποστηρίζει ότι αυτή είναι μία νέα ερμηνεία. Στο άρθρο τους οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι: (1) η ιδέα έχει τις ρίζες της στο 19ο αιώνα, (2) η πρόταση αυτή είναι αδύναμη από ετυμολογικής άποψης, (3) μία κατανόηση του ברא ως "χωρίζω" δε λαμβάνει υπόψη ότι το ברא δε χρησιμοποιείται με προθέσεις, (4) όσο μπορεί κανείς να κρίνει -και αντίθετα προς την πρόταση της van Walde -απαντά στα βιβλικά εβραϊκά μία μετοχή στην ενεργητική φωνή και σημαίνει "δημιουργός", (5) τα "θαλάσσια τέρατα" δεν διακρίνοντια από τα άλλα θαλάσσια ζώα, (6) μία διερεύνηση των παραλληλισμών και των ζευγών λέξεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ρήμα ברא ήταν μέρος ενός σημασιολογικού πεδίου που χαρακτηρίζεται από τις έννοις "κατασκευάζω, κτίζω, φτιάχνω", (7) δεν υπάρχει φράση ή πρόταση στην εβραϊκή Βίβλο, όπου το ברא θα πρέπει να μεταφραστεί με τη σημασία του "χωρίζω". Τέλος οι συγγραφείς προτείνουν μία εναλλακτική ανάγνωση, σύμφωνα με την οποία το ברא μπορεί να αποδοθεί με το "κατασκευάζω" και είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί το Γεν 1 για να δηλώσει τον αίνο για τη θεία κατασκευή του κόσμου και της ζωής, ενώ την ίδια στιγμή αποφεύγει έναν ανθρωπομορφισμό στον οποίο μπορούσε να οδηγήσει η χρήση εδώ του ρήματος בנה .

Δεν υπάρχουν σχόλια: