Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

7 προτάσεις για την ερμηνεία των συμβόλων της Αποκάλυψης

Ο Alan Bandy ανάρτησε χθες στο ιστολόγιό του Apocalypsis Café 7 υποδείξεις για την ερμηνεία των συμβόλων στην Αποκάλυψη:

(1) Αναγνώριση των συμβολικών εικόνων που συνδέονται με την περιγραφή ανθρώπων και όντων γενικότερα, με χρώματα, αριθμούς, θεσμούς, τόπους και γεγονότα.
"Think of the Book of Revelation as an impressionistic painting instead of a video recording of the future world. John paints verbal pictures depicting the contents of his vision replete with symbolic hues and shades. His descriptions are intended to evoke a sense of wonder, awe, and worship as well as communicate prophetic eschatological expectations. "
(2) Αναζήτηση ερμηνείας αυτών των συμβόλων μέσα στο ίδιο το όραμα
Ο Αlan Bandy αναφέρει μία στερεότυπη διατύπωση, με την οποία μέσα στο όραμα δίνεται η ερμηνεία του συμβόλου:
"These are fairly easy to identify because of the formula: symbol + “is this” “these are” “which are” = identification."

(3) Αναζήτηση της πιθανής προέλευσης του συμβόλου από την Π.Δ.
"After the allusion is verified, the interpreter should seek to understand the meaning of the OT passage in its context. Next, one needs to compare carefully the similarities and differences between the OT and its allusion in Revelation. Once the texts are compared one may see how John ascribes a particular meaning to the OT language and imagery by using and reworking it into the account of his vision."

(4) Σύγκριση με άλλα αποκαλυπτικά κείμενα με σκοπό τη διαπίστωση εάν το συγκεκριμένο σύμβολο έχει μία κατά κάποιον τρόπο σταθερή σημασία μέσα στην αποκαλυπτική παράδοση
Ο Alan Bandy ωστόσο υπογραμμίζει τρία ενδιαφέροντα σημεία εδώ:
"First, any existing parallels between Revelation and these writings do not necessitate, demand, or imply any form of literary dependence on the part of the author of the Book of Revelation (Bauckham, Climax of Prophecy, 88-91). What it does indicate is that the authors of these writings all had access to certain traditions circulating independently of the apocalypses existing in either oral or written form. Second, these are not exact parallels in that they rarely share identical wording. When examining a potential apocalyptic parallel it is very important to observe carefully the distinctions and understand how the variations affect the symbols meaning in the text. Third, the date of a given writing deserves serious consideration because the symbolic parallel may derive from the Book of Revelation if the work appeared later."

(5) Αναζήτηση πιθανής σύνδεσης του συμβόλου με το ιστορικο-πολιτισμικό περιβάλλον
"Some of the confusion regarding the imagery of the Apocalypse derives directly from the fact that John wrote to people that all shared a common understanding of their surrounding culture within the Roman Empire. ... To the readers of John’s vision in Asia Minor, however, they would have picked up on the cultural connotations associated with these images. A historically informed reading of the text will often clear up the haze of certain symbols."

(6) Αναζήτηση της ερμηνείας του συμβόλου σε προηγούμενα υπομνήματα και άλλα έργα
[Α.Τ.: είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό να δει κανείς τη Rezeptionsgeschichte των συγκεκριμένων συμβόλων στην ερμηνευτική παράδοση από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αλλά και σε έργα τέχνης (ζωγραφικής, λογοτεχνίας κτλ.)]

(7) Διατήρηση χαμηλών τόνων κατά την ερμηνεία των συμβόλων της Αποκάλυψης
"Once you have completely studied the text avoid thinking that you have now unlocked all the mysteries of the Apocalypse. Continue to research."

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανάρτηση, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: