Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 56/1 (2022)

Elma M. Cornelius, "Can the New Testament be blamed for unfair discrimination or domination in modern societies?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: