Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

To τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

 Currents in Biblical Research 20/2 (2022)

  • Alice Ogden Bellis, "Proverbs in Recent Research," 133-164 (abstract)
  • John-Patrick O'Connor, "Void of Ethics No More: The Gospel of Mark and New Testament Ethics," 165-185 (abstract)
  • Chantel R. Heister, "Jezebel’s Punishment in Revelation 2: Research and Trends," 186-199 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: