Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

 Zeitschrift für antikes Christentum 25/3 (2021)

  • John Granger Cook, "Titus 1,12: Epimenides, Ancient Christian Scholars, Zeus’s Death, and the Cretan Paradox," 367-394 (abstract)
  • Gisela Fuchs, "Das syrische Perlenlied und die manichäische Redaktion: In Erinnerung an Wilhelm Boussets These (1917/1918)," 395-451 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: