Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 114/4 (2021)

Christoph Levin, "Die Prüfung Abrahams (Genesis 22) und ihre innerbiblischen Bezüge," 397-421 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: