Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

 Interpretation 75/4 (2021)

  • Margaret Y. MacDonald, "Education and the Household in the Pastoral Epistles,"  283–293 (abstract)
  • Annette Huizenga, "Idealized Motherhood: Examples of the Gendered Worldview of the Pastoral Letters," 294–304 (abstract)
  • Marianne Bjelland Kartzow, "The 'Believing Woman' and Her ekklēsia: Rethinking Intersectional Households and Manuscript Variations in the Widows’ Tale (1 Tim 5:3–16)," 305–316 (abstract)
  • Marie M. Fortune, "Is Nothing Sacred? 1 Timothy and Clergy Sexual Abuse," 317–327 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: