Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

F. W. Dobbs-Allsopp, "Robert Lowth, Parallelism, and Biblical Poetry"Δεν υπάρχουν σχόλια: