Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

 Harvard Theological Review 114/3 (2021)

  • Walter D. Ray, "Calendar and Dates in Jubilees’ Garden of Eden Story," 305-327 (abstract)
  • Xi Li, "Ben Sira on the Free Will Problem: A Comparison with Chrysippus," 328-345 (abstract)
  • Jae Han, "Mani’s Metivta: Manichaean Pedagogy in its Late Antique Mesopotamian Context," 346-370 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: