Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Ένα άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / An article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 20 (2020)

Ekaterina Kozlova, "Jonah 2: A Death Liturgy for the Doomed Prophet"    

Δεν υπάρχουν σχόλια: