Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:4 (2020)

F. Manjewa Mbwangi, "Paul and identity construction in early Christianity and the Roman Empire"


Δεν υπάρχουν σχόλια: