Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού και ο απόστολος Ανδρέας / Jesus' beloved disciple and Andrew the apostle

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Gregory Doudna διατυπώνει τη θεωρία ότι ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο δεν είναι ο Ιωάννης, ο υιός Ζεβεδαίου, όπως παραδοσιακά υποστηρίζεται, αλλά ο απόστολος Ανδρέας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: