Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Κατοχή από πνεύματα στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / Spirit possession in ancient Judaism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Reed Carlson παρουσιάζει το περιεχόμενο της διατριβής του για τα πνεύματα και την κατοχή από αυτά σύμφωνα με τις αντιλήψεις του αρχαίου Ιουδαϊσμού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: