Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

To υπόμνημα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας στη 2 Κορ / The commentary of Cyril of Alexandria on 2Cor

cover
Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters η κριτική έκδοση του άγνωστου γενικά υπομνήματος του Κυρίλλου Αλεξανδρείας στη 2 Κορινθίους:

K.F. Zawadzki, Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 2. Korintherbrief: Einleitung, kritischer Text, Übersetzung, Einzelanalyse. Τraditio Exegetica Graeca, 18 (Leuven: Peeters, 2019)
ISBN: 978-90-429-3870-0
XXII-634 σελ.
Τιμή: 115 ευρώ

Περιεχόμενα/Contents

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Το υπόμνημα του Κυρίλλου Αλεξανδρείας (+444) στη 2 Κορινθίους του αποστόλου Παύλου δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Από αυτό το έργο, το οποίο αρχικά ήταν πολύτομο,  διασώζονται σήμερα μόνο αποσπάσματα. Η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη πλήρης κριτική παρουσίαση αυτών των αποσπασμάτων και η μετάφρασή τους σε μια σύγχρονη γλώσσα. Η μελέτη παρουσιάζει την πλήρη - ελληνική και συριακή- παράδοση του υπομνήματος και ασχολείται με το ερώτημα του χρόνου συγγραφής του υπομνήματος, τη γλώσσα του καθώς και την αρχική του δομή κι έκταση. Η σύνθετη ανάλυση της γλώσσας και του περιεχομένου του οδηγεί στην κατανόηση του πρωτότυπου τρόπου έκφρασης του αλεξανδρινού Πατριάρχη καθώς και της εξηγητικής μεθόδου που ακολουθεί.  Η μελέτη κλείνει με μία παρουσίαση των κύριων θεμάτων του υπομνήματος καθώς και με μία παρουσίαση των ερμηνευτικών-εξηγητικών αρχών, που ακολουθεί ο Κύριλλος στην ανάλυση του παύλειου κειμένου. Ένα παράρτημα, υπό τύπον λεξικού, όπου σημειώνονται οι ιδιαίτερες εκφράσεις που χαρακτηρίζουν τη γραφή του Κυρίλλου, συμπληρώνει την έκδοση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: